Röster från skeppen

” …och förledne Söndhag som war den 10. uthi denna Månaden medh Wasan forttsegladhe, Men ty wärr, intedt bättre gongidt, än när såsom dhe äre kompne utt till bleekholmsuddan, är han gongen i bottnen med Stÿcken och allo, och den ligger på Adertton fampnar diuptt.”


Dåliga nyheter från riksrådet till Gustaf II Adolf, 12 Augusti 1628.

Röster från skeppen
– den dolda flottan mitt i stan

Har du sett ett svartnat timmer bryta vattenytan någonstans längs Stockholms kajer när det är lågvatten? Under ytan – och på land – finns spåren av 1600-talets flotta och alla de människor som levde och dog på däck.

Under vandringen söker vi spåren efter det maritima Stockholm som det tedde sig under den myllrande stormaktstiden.
I Stockholm fanns flottan som, näst Gud riksens välfärd vilar på, enligt självaste Gustaf II Adolf. Var låg skeppsgårdarna? Hur diskuterade amiralerna och vad gjorde deras hustrur? Vad krävdes egentligen för att skapa en flotta som kunde säkra riket? Det tar vi reda på. Längs kajerna spanar vi efter vrak – för det var inte bara Vasa som hamnade på botten av Stockholms inre vatten.

Datum: på förfrågan
Samling: Gustaf Adolfs torg
Längd: Ca 75 minuter
Pris: 150 kr

Vanliga frågor

Hur betalar jag för biljetten?
Du betalar på plats, kontant eller via Swish. Gruppbokningar faktureras.

Kan jag boka en egen tur?
Jag bokar gärna in en tur för just dig och din familj och vänner, kollegorna eller föreningen. Välkommen att höra av dig per e-post anna@stockholmsrost.se eller ring 0737-289 482.